Подкрепа за развитие на бизнеса – създаване на Бизнес Село

Услугата „Икономическо развитие“ има за цел да създаде благоприятни условия за имплантация и развитие на бизнес. Територията е предлага множество възможности за създаване на дружества, паркове и дейности на общности от всички части, които образуват допълнителен обхват в района. Те се предоставят на хармонично и балансирано икономическо развитие. Сами по себе си, между общински райони имат редица компании, в които работят хиляди служители, чиято цел е да поддържат хармоничен живот.

Целта на градската общност е да допринесе за развитие на благоприятна среда за благосъстоянието на жители.

С изключителен поглед се отнася услугата спрямо летните пасища на планини, в близост до цялата тази територия, което я прави особено привлекателна и има реална разнообразие от пейзажи. Мисията е качество на живот и предлагането на услуги, да даде възможност за живот и учение, а сама по себе си развитието на тази дейност е немислимо без услугите и съоръженията, където да бъдат настанявани семейства.

Интернационалното сътрудничеството също има свята решаваща роля за публичния сектор, където ще се обединят общините, насочени към разработване на съвместни проекти за развитие на тяхната територия.
(още…)

Кандидатстване по евро проекти

С намаляване на възможностите за работа, нарастване на безработицата у нас и резкия спад в населението на страната ни в резултат на източване на ресурса извън границата, все повече хора започнаха да си задават въпроса: „Защо да не кандидатствам по евро проект?“. Какви са шансовете да успеете и от къде трябва да започнете, накратко представяме в настоящата тема.

На първо място дайте си самооценка – съпоставете нещата и си отговорете на някои въпроси. Така например – какви са вашите реални шансове за успех при кандидатстване по проект на ЕС; как да подготвя и подам цялата документация, кок дълго трябва ад чакам за оценка на проектното предложение, ще са само част от отговорите, които с времето ще получите.

Втората стъпка трябва да е свързана с достатъчно време за подготовка по конкретно проектно предложение.

За страната ни България, проектните предложения се управляват от Националната стратегическа референтна рамка и от седем оперативни програми, насочени към инвестиции в конкретни стратегически области.
(още…)