Кандидатстване по евро проекти

С намаляване на възможностите за работа, нарастване на безработицата у нас и резкия спад в населението на страната ни в резултат на източване на ресурса извън границата, все повече хора започнаха да си задават въпроса: „Защо да не кандидатствам по евро проект?“. Какви са шансовете да успеете и от къде трябва да започнете, накратко представяме в настоящата тема.

На първо място дайте си самооценка – съпоставете нещата и си отговорете на някои въпроси. Така например – какви са вашите реални шансове за успех при кандидатстване по проект на ЕС; как да подготвя и подам цялата документация, кок дълго трябва ад чакам за оценка на проектното предложение, ще са само част от отговорите, които с времето ще получите.

Втората стъпка трябва да е свързана с достатъчно време за подготовка по конкретно проектно предложение.

За страната ни България, проектните предложения се управляват от Националната стратегическа референтна рамка и от седем оперативни програми, насочени към инвестиции в конкретни стратегически области.

Съществуват и известни области, които се ползват с приоритет в ЕС, а за кандидатстващите по тях, шансовете се удвояват.

Такива програми са свързани с опазване на околната среда, насърчаване на иновациите, равенство между половете, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници.

Как да се насочим в правилната посока и да създадем проектно предложение?

Това е друг важен въпрос, пред който се изправяме. Само по себе си проектното предложение включва етап кандидатстване за финансиране. Когато бъде сключен и договор за финансиране се използва вече терминът проект. Проектното предложение е формуляр и пакет от документи, които обясняват в детайл идеята и дават отговори на следните въпроси:

Защо в нужен проект.

Какви са поставените цели и до какво се стремим с постигането им.

Какви дейности ще приложим, за да постигнем набелязаните цели.

В какъв период от време ще се изпълни даден проект.

От какъв проект се нуждаем, за да реализираме даден проект и да постигнем целите.

Специалистите съветват за проектното предложение да се отдели най-много време. Не по-малко важен е и въпросът с планиране на финансовите средства, който ще са нужни за реализиране на проекта. Тук под внимание се взема и факта, че бенефициента изпълнява проекта си с изцяло собствени средства, а когато всичко е подготвено и уредено, може да разчита да получи договорената субсидия.

Бенефициент по своята същност е всяко юридическо лице, което кандидатства по даден проект и получава финансова безвъзмездна помощ от ЕС.

Важно е всичко да бъде уточнено в самото начало. Детайлното запознаване с даден проект, условията за кандидатстване; това дали кандидата е допустим и разходите съответстват на условията на конкретната програмата са от изключително значение. Срещата с консултант и обсъждане на възможностите за финансиране на проектната идея са идеален подход за бъдещето и реализацията на евро проект.